Groups           Berlaarse Oldtimer Motorvrienden vzw          Groups

3 januari: BOM ledenvergadering         -          1 februari: BOM Clubfeest - inschrijving verplicht         -